top of page
Dualtone 1 RO.jpg

SAFEZONE

Vi er et brannrådgivningsfirma med lang erfaring innen brannrådgivning, -prosjektering og -forskning. Vi bruker vår omfattende erfaringsbase for å løse branntekniske utfordringer og finne de beste løsningene for våre oppdragsgivere.

Våre tjenester

Brannteknisk prosjektering

Vi utarbeider brannsikkerhetsstrategier og brannkonsepter for små og store tiltak. Vi har sentral godkjenning for prosjektering av brannkonsept og kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3. Vi bruker vår solide erfaringsbase og forskningserfaring til å finne de beste løsningene som ivaretar brannsikkerheten for våre oppdragsgivere.

CFD-simuleringer

Vi har lang erfaring med bruk av CFD-beregninger (brannsimuleringer) til å studere brannrelaterte problemstillinger. Slike beregninger egner seg godt til studier av strømnings- og varmetekniske problemstillinger. CFD-beregninger kan både være et alternativ og et supplement til fysisk testing.

Kurs

Vi tilbyr kurs i varme arbeider som er påkrevd for personer som eksempelvis utfører sveising, sliping, kutting og taktekking. Kurset består av en teoretisk del, praktiske slokkeøvelse og avsluttende prøve. Etter bestått kurs vil du få sertifikat fra Norsk Brannvernforening.

Vi tilbyr også spesialtilpassede kurs innenfor en rekke brannrelaterte tema, eksempelvis brannvern, ledesystem etc.

Branntekniske vurderinger og analyser

Med vår solide erfaring og kompetanse innen forskning og branntesting kan vi i tillegg til vanlig prosjektering tilby tjenester, veiledning og rådgivning i grensesnittet mellom industri og FoU, for eksempel ved komplekse branntekniske problemstillinger der regelverket ikke er godt tilpasset løsningene, produktutvikling, eller dokumentasjon av fullstendig brannforløp.

Granskning og utredning

Granskninger kan belyse direkte og bakenforliggende årsaker til brannen, samt eventuelle skyldspørsmål. Vi har erfaring fra en lang rekke granskninger, utført for myndigheter, forsikring og industri, og som rettsoppnevnt sakkyndig og partssakkyndig.

Interessert i å høre mer om våre tjenester?

Hjem: Services

Om oss

SAFEZONE er et trondheimsbasert brannrådgivningsfirma med oppdragsgivere over hele landet. Firmaet ble etablert i 2021 og har utspring i brannforskningsmiljøet ved brannlaboratoriet i Trondheim, RISE Fire Research (tidligere SINTEF NBL).

Vi benytter vår forskningserfaring og solide kompetanse innen regelverk, brannfysikk, sikkerhetssystemer, menneskelig adferd ved brann for å finne fram til nye og bedre løsninger på våre oppdragsgiveres branntekniske utfordringer.

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, og kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3.

SG_GULL_MORKBAKGRUNN.png
Hjem: About
architecture-839362_1920.jpg

Bli kjent med oss

Hjem: Team

Erik Westbye Jacobsen

Brannrådgiver

Erik har en bachelorgrad i materialteknikk fra HiST. Han har de siste årene arbeidet som senioringeniør og prosjektleder hos RISE Fire Research hvor han også har hatt rollen som faglagsleder for brannmotstand.

Han har bakgrunn fra olje og gass-bransjen hvor han har jobbet mye med isolasjon og passiv brannbeskyttelse.

Telefon:

91 51 43 29

E-post:

Finn Drangsholt

Rådgiver

Finn er utdannet sivilingeniør fra NTH, med fordypning i varme, ventilasjon og forbrenningsteknikk. Senere tok han doktorgrad med fordypning i numeriske metoder (CFD), varmeteknikk og fluidmekanikk.

Han har bakgrunn fra akademia (professor, førsteamanuensis og seniorforsker) og som rådgiver.

Telefon:

90 75 56 03

E-post:

Geir Drangsholt

Brannrådgiver, partner

Geir er utdannet sivilingeniør i bygg fra NTH, og har omfattende erfaring som forsker (SINTEF) og brannrådgiver. Han har gjennomført en rekke prosjekter med brannteknisk prosjektering, kontroll av brannteknisk prosjektering og uavhengig kontroll av utførelse brannteknisk på byggeplassen. Han har også tatt initiativ til, og fått utført, en rekke utredningsprosjekter innen brann og brannsikkerhet.

Telefon:

95 97 79 91

E-post:

Christian Sesseng

Brannrådgiver, partner

Christian er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU. Han har over 11 års teoretisk og eksperimentell forskningserfaring fra RISE Fire Research hvor han har jobbet som seniorforsker og forskningsleder. Han har jobbet med ulike branntekniske problemstillinger fra brannsikkerhet for sårbare grupper i hjemmet til industriell brannsikkerhet i prosessanlegg.

Telefon:

98 41 03 25

E-post:

Espen Daaland Wormdahl

Brannrådgiver, partner

Espen har bakgrunn som byggingeniør og mastergrad i teknologiledelse. Han har jobbet som prosjektleder og rådgiver i en årrekke, og har arbeidet mye med isolasjonsmaterialer og andre passive brannsikringstiltak.

Han har også bred erfaring fra standardiseringsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Telefon:

40 04 19 87

E-post:

Ta kontakt

Ingvald Ystgaards veg 23, 7047 Trondheim
Org. nr. 927 412 101 MVA

Takk for innsendingen din!

Hjem: Contact
bottom of page