top of page

Oppfyll krav til dokumentert brannvernopplæring med vårt nettbaserte brannvernkurs

Oppdatert: 5. jul.


I henhold til forskrift om brannforebygging er det et krav at alle virksomheter som har rett til å bruke et byggverk, skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann. Dette innebærer også å iverksette rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Dette kravet er ikke bare en formalitet, men en essensiell del av sikkerhetskulturen i enhver bedrift.


Hvorfor er det viktig å oppfylle krav til dokumentert brannvernopplæring?


 1. Reduserer risikoen for brann: Gjennom riktig opplæring lærer ansatte om brannårsaker og hvordan man kan forhindre dem. Dette kan redusere sannsynligheten for brann betydelig.

 2. Økt sikkerhet for ansatte og brukere av bygget: Når ansatte vet hvordan de skal reagere i tilfelle brann, øker sjansen for rask og effektiv håndtering, noe som kan redde liv og redusere skader.

 3. Overholdelse av lovkrav: Ved å gi dokumentert opplæring oppfyller virksomheten kravene i forskrift om brannforebygging, noe som kan være avgjørende i tilfelle tilsyn eller ulykker.

 4. Skaper en tryggere arbeidsplass: Regelmessig opplæring og oppdatering av brannvernkunnskaper bidrar til å opprettholde en sikkerhetsbevisst kultur på arbeidsplassen.


Vi lanserer nettbasert brannvernkurs

Vi er stolte av å presentere vårt nye videobaserte nettkurs i grunnleggende brannvern. Brannvernkursetkurset er designet for å gi alle ansatte, uavhengig av forkunnskaper, nødvendig opplæring i brannvern.


Hva omfatter kurset?


 • Brannårsaker og brannforebygging: Lær om de vanligste årsakene til brann og hvordan du kan forhindre dem.

 • Passive og aktive brannsikringstiltak: Forstå forskjellen mellom passive tiltak (som brannsikre dører og vegger) og aktive tiltak (som sprinkleranlegg og brannalarmer).

 • Håndslokningsapparat: Få kunnskap om ulike typer håndslokningsapparater og hvordan du bruker dem korrekt.

 • Handling ved brann: Lær hvordan du skal handle effektivt og trygt hvis det oppstår en brann.


Kursdetaljer


 • Varighet: Kurset tar omtrent 30 minutter å gjennomføre.

 • Kursbevis: Etter gjennomført kurs mottar deltakerne et kursbevis som dokumenterer opplæringen.

 • Tilgjengelighet: Kurset er tilgjengelig for kjøp både individuelt og for hele bedrifter. Ved kjøp av flere lisenser tilbyr vi rabatt. Kurset er tekstet.


Hvorfor velge vårt kurs?


 • Ingen forkunnskaper nødvendig: Kurset er tilrettelagt for alle, uansett tidligere erfaring med brannvern.

 • Fleksibilitet: Som et nettkurs kan det gjennomføres når som helst og hvor som helst.

 • Praktiske eksempler som omsetter teori til praksis.

 • Dokumentasjon: Kursbeviset som utstedes etter fullført kurs er viktig for å dokumentere at opplæringen er gjennomført i henhold til lovkravene.


Å sørge for at alle ansatte har dokumentert opplæring i brannvern er ikke bare en lovpålagt plikt, men også en investering i tryggheten til alle som oppholder seg i byggverket. Vårt nye nettkurs gjør det enkelt og effektivt å sikre at alle har nødvendig kunnskap og ferdigheter for å forebygge og bekjempe brann, samt å oppfylle myndighetenes krav til dokumentert brannvernopplæring. Ta det første steget mot en tryggere arbeidsplass og meld deg eller dine ansatte på vårt kurs i dag.


Ta kontakt med oss dersom du ønsker et kurs spesielt tilpasset din bedrift eller ditt bygg, eller om dere ønsker klasseromsundervisning.
35 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page