top of page
Kabler_M.jpg

Pressemelding

Safezone og Favuseal signerer strategisk samarbeidsavtale om ny metodikk for testing og sertifisering av passiv brannbeskyttelse-produkter.

Trondheim/Asker: Favuseal og Safezone har inngått en viktig samarbeidsavtale, som skal tillate at begge selskapene kan benytte og kommersialisere et nytt globalt metode-patent innen testing og sertifisering av passiv brannbeskyttelse, noe som vil redusere kostnaden for å få typegodkjenning for nevnte produkter. Metodikken sikter seg inn på pool- og jet-branner, også med økt varmefluks.

“Safezone har kunnskapen og erfaringen vi har behov for, og vi ser frem til å jobbe tettere sammen med dem”, sier Christian Schlytter-Henrichsen, CTO hos Favuseal. “Favuseal vil alltid forsøke å drive innovasjon fremover, og dette er et veldig viktig steg i riktig retning. Sammen skal vi redusere kostnaden med å typegodkjenne og sertifisere produkter brukt for beskyttelse mot branner. Dette hadde ikke vært mulig uten ekspertisen til Safezone, som sammen med Favuseal, har konstruert en spesialovn som gjør det mulig å realisere visjonen om vesentlige kostnadsbesparelser knyttet til testing. Målsettingen er å redusere testkostnadene med opptil 65 %."

Ideen er å tilby det globale markedet et nytt, todelt rammeverk (PART A og PART B) for utførelse av tester, som er utarbeidet i tett samarbeid med DNV. I korte trekk, så vil den patenterte metodikken være evidensbasert, og dermed fjerne den teoretiske tilnærmingen til hvor mye brannlast et objekt faktisk tåler. Metodikken gir også mulighet til å teste vannfylte og trykksatte objekter, noe som tidligere har vært svært kostbart og teknisk komplisert. Testresultatene vil kunne danne grunnlag for typegodkjenning.

​“Denne metodikken er en virkelig innovasjon. Den fører til at man kan få dokumentasjon og sertifikater for produkter, som det ellers ville vært urealistisk å oppnå på grunn av kostnadene og tiden som går med i et tradisjonelt produktutviklingsløp”, sier Espen Daaland Wormdahl, daglig leder i Safezone.

Målsetningen og fordeler ved den nye metodikken er:

  • Maksimalt 24 timer fra utført test til ferdig rapport.

  • Mer enn 65 % kostnadsreduksjon for å oppnå typegodkjenning på et passiv brannbeskyttelse-produkt.

  • Vil fjerne teoretiske estimeringer og heller være evidensbasert.

  • Muliggjøre mindre og mer optimalisert bruk av PBB på rør, flenser, ESDVer, kabler, osv.

  • En mobil spesialovn som kan benyttes globalt.

  • Miljøvennlig metodikk. Fjerner bruk av propan som energikilde, ingen avgasser eller røykutvikling for utførelse av PART B av metodikken.

Kontaktperson:

Espen Daaland Wormdahl

Tlf. 40 04 19 87

espen@safezone.no

bottom of page