top of page

Kurs i varme arbeider

Om tjenesten

Varme arbeider kan være farlige aktiviteter som sveising, sliping, kutting og taktekking, og det er viktig at personer som utfører disse oppgavene har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene for å kunne gjøre det trygt og effektivt. Derfor tilbyr vi kurs i varme arbeider som er påkrevd for å sikre at du og dine ansatte er trygge og i samsvar med forskriftene.


I tillegg til kurs i varme arbeider, tilbyr vi også spesialtilpassede kurs innenfor en rekke brannrelaterte temaer.

Kurset vi tilbyr består av en omfattende teoretisk del som dekker alt fra risikovurdering og brannforebygging til sikkerhetsrutiner og slokking av branner. I tillegg er det en praktisk del med slokkeøvelser, slik at du og dine ansatte kan lære å håndtere brannsituasjoner på en effektiv og trygg måte. Til slutt vil det være en avsluttende prøve som vil teste kunnskapen og ferdighetene dine.


Etter bestått kurs vil du få sertifikat fra Norsk Brannvernforening som bekrefter at du har deltatt på opplæringen og har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene for å utføre varme arbeider på en trygg måte. Dette sertifikatet vil også være gyldig i henhold til gjeldende forskrifter.


I tillegg til kurs i varme arbeider, tilbyr vi også spesialtilpassede kurs innenfor en rekke brannrelaterte temaer. Dette kan inkludere alt fra brannvern i bygg til opplæring i bruk av ledesystemer. Vi jobber tett med våre kunder for å forstå deres spesifikke behov og tilpasse opplæringen til deres bransje og virksomhet. Vi er stolte av å tilby kvalitetsopplæring som vil hjelpe deg og dine ansatte å holde seg trygge og forberedt på eventuelle brannsituasjoner.

bottom of page