top of page

Branndokumentasjon

Om tjenesten

Forskrift om brannforebygging er en viktig forskrift som stiller strenge krav til eiere av byggverk i Norge når det gjelder det brannforebyggende arbeidet. Formålet med denne forskriften er å redusere risikoen for brann og hindre at liv og eiendom går tapt. Som eier av et byggverk har man et ansvar for å sørge for at bygget er så sikkert som mulig, og branndokumentasjon er et viktig verktøy for å oppnå dette.


Branndokumentasjon er en omfattende dokumentasjon som beskriver hvilke krav som stilles og hvordan disse kravene oppfylles i det aktuelle byggverket. Dette inkluderer blant annet hvordan det brannforebyggende arbeidet er organisert, hvilke sikringstiltak som er på plass i bygget, samt hvor ofte disse skal kontrolleres og vedlikeholdes. Med denne dokumentasjonen får man en god oversikt over det forebyggende arbeidet som er gjort, og hvilke tiltak som må utføres for å sikre bygget best mulig.


Safezone kan hjelpe deg med å utarbeide branndokumentasjonen for ditt byggverk. Vårt team består av erfarne brannrådgivere som har god kunnskap om forskriften og hva som kreves for å oppfylle kravene. Vi vil gjennomføre en grundig gjennomgang av bygget ditt, og utarbeide en skreddersydd branndokumentasjon som tar hensyn til dine behov og spesifikasjoner. Med vår dokumentasjon vil du få en god oversikt over det forebyggende arbeidet i bygget ditt, og være trygg på at du oppfyller kravene i forskriften.


Det er viktig å påpeke at branndokumentasjon ikke er en engangsprosess. Det er en kontinuerlig prosess som krever jevnlig oppdatering og vedlikehold. Safezone kan også bistå deg med oppdatering av dokumentasjonen og gi deg råd om hva som må gjøres for å opprettholde den brannforebyggende standarden i bygget ditt. Med vår hjelp kan du være trygg på at du oppfyller kravene i forskriften og at bygget ditt er så sikkert som mulig i tilfelle brann.

bottom of page