top of page

Om tjenesten

Vi kan utarbeide brannplaner, rømningsplaner og orienteringsplaner. Vi kan også utarbeide plantegninger for eksisterende bygg, som underlag for brannplaner etc.


Brannsikkerhet er en viktig faktor som må tas hensyn til i enhver bygning eller struktur, uansett om det er en bolig, en næringsbygning eller en offentlig bygning. For å sikre at bygningen er trygg for beboere, ansatte og besøkende, er det avgjørende å ha en brannplan på plass.


En brannplan er en omfattende plan som angir plassering av slokkeutstyr, fluktveier, rømningsveier og utganger i bygget, samt beskriver hvilken brannmotstand vegger og dører i bygget skal ha.


Rømningsplaner skal henges opp på hensiktsmessige steder i bygget. En rømningsplan angir de mest hensiktsmessige rømningsveiene og nødutgangene for å komme seg ut av bygningen i en nødsituasjon. Rømningsplanen skal også inneholde informasjon om hvor man skal møtes etter evakueringen og hvordan man skal telle opp for å sikre at alle er trygt evakuert.


En orienteringsplanen er en grafisk oversikt over brannalarmanlegget i et bygg. Denne planen er utformet for å vise hvor de forskjellige delene av brannalarmsystemet er plassert, inkludert detektorer, manuelle meldere og sentralapparater.


I sum er utarbeidelse av brannplaner, rømningsplaner og orienteringsplaner en essensiell del av brannsikkerheten og kan bidra til å minimere risikoen for skade eller tap av liv i en brann.


Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg!


bottom of page