top of page

Due diligence

Om tjenesten

Ved kjøp eller salg av bygg er det viktig å sikre at bygget oppfyller gjeldende forskriftskrav. En brannteknisk due diligence, også kjent som en brannteknisk tilstandsrapport, dokumenterer byggets tilstand i henhold til disse kravene.

 

Hva innebærer en brannteknisk due diligence?

Rapporten gir en detaljert oversikt over bygningsmessige forhold som enten må eller bør oppgraderes, eller på annen måte hensyntas. Dette er spesielt viktig med tanke på kostnader, begrensninger eller muligheter knyttet til endret eller ønsket bruk av bygget. Informasjonen fra rapporten er også verdifull i forhandlinger om pris, da den gir en klar forståelse av eventuelle nødvendige investeringer.

 

Fordeler med brannteknisk due diligence

  • Økt trygghet: Ved å få en grundig vurdering av byggets tilstand, kan kjøpere og selgere føle seg trygge på byggets branntekniske tilstand.

  • Bedre beslutningsgrunnlag: Rapporten gir innsikt i nødvendige oppgraderinger og potensielle kostnader, noe som kan være avgjørende informasjon i kjøps- eller salgsprosessen.

  • Effektiv forhandling: Med klar og dokumentert informasjon om byggets tilstand, står du sterkere i forhandlinger om pris og betingelser.

 

Vår erfaring

Med omfattende erfaring innen brannteknisk due diligence, granskning og tilsynssaker, tilbyr vi en unik innfallsvinkel. Vi sørger for at rapportene våre er grundige, pålitelige og gir et solid grunnlag for videre beslutninger.


For mer informasjon om våre tjenester eller for å bestille en brannteknisk due diligence, kontakt oss i dag! Vi er her for å hjelpe deg med å sikre at ditt bygg oppfyller alle nødvendige brannsikkerhetskrav.

bottom of page