top of page

Brannteknisk prosjektering - RIBr

Om tjenesten

Vi er eksperter på brannsikkerhet og tilbyr tjenester som utarbeidelse av brannsikkerhetsstrategier og brannkonsepter for både små og store tiltak. Våre brannrådgivere har bred erfaring og omfattende kunnskap om byggteknisk forskrift og annen relevant lovgivning innen brannsikkerhet.


Vi har sentral godkjenning for prosjektering av brannkonsept og kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3. Dette betyr at vi er kvalifisert til å gjennomføre brannsikkerhetskontroller for store og komplekse byggprosjekter, og at vi har nødvendig kompetanse til å utarbeide brannkonsept for tiltaksklasse 3.


Vi bruker vår solide erfaringsbase og forskningserfaring for å komme frem til de beste løsningene som ivaretar brannsikkerheten for våre oppdragsgivere. Vi fokuserer alltid på å finne de mest kostnadseffektive og bærekraftige løsningene som sikrer best mulig brannsikkerhet.


Vi jobber tett med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere gjennom hele prosessen, fra planlegging til gjennomføring og oppfølging. Vårt mål er å sikre at brannsikkerheten ivaretas på en best mulig måte, samtidig som vi sørger for at byggeprosjektene blir gjennomført på en effektiv og kostnadseffektiv måte.


Ta kontakt med oss i dag for å få mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med utarbeidelse av brannkonsept og brannsikkerhetsstrategier, og for å diskutere ditt prosjekt med våre erfarne brannrådgivere.


bottom of page