top of page

Branntekniske vurderinger og analyser

Om tjenesten

Vi har muligheten til å utføre omfattende og komplekse analyser for våre kunder. I disse analysene benytter vi en rekke ulike metoder og verktøy for å sikre at vi oppnår de mest nøyaktige resultatene og den beste forståelsen for problemstillingen vi undersøker. Blant de viktigste metodene vi bruker er litteratursøk, matematiske beregninger, CFD-simuleringer og branntester.


Når det gjelder branntesting, har vi lang erfaring og solid kompetanse innen forskning og testing. Vi kan tilby en rekke tjenester, veiledning og rådgivning i grensesnittet mellom industri og FoU. Dette kan være til stor hjelp ved komplekse branntekniske problemstillinger der regelverket ikke er tilpasset løsningene, produktutvikling eller dokumentasjon av fullstendige brannforløp.


Hvis det er behov for branntesting, kan vi hjelpe med å utarbeide testprogrammer, designe testoppsett og sørge for effektiv samarbeid med brannlaboratoriet. Vi forstår at branntesting kan være krevende og utfordrende, og vi tar oss av alle detaljer for å sikre at testene blir gjennomført på en effektiv og pålitelig måte.


Vi jobber tett med våre kunder for å forstå deres spesifikke behov og utfordringer, og vi er alltid klare til å tilpasse våre tjenester for å møte deres unike krav. Vårt mål er å hjelpe våre kunder med å oppnå de beste resultatene og den mest effektive løsningen på deres branntekniske problemstillinger. Vi tror på å bygge langsiktige samarbeid basert på tillit, pålitelighet og ekspertise.


Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med dine branntekniske behov.


bottom of page