top of page

CFD-simuleringer

Om tjenesten

CFD (Computational Fluid Dynamics)-simuleringer er en avansert teknikk som brukes til å studere strømnings- og varmetekniske problemer, og i brannrelaterte problemstillinger er CFD-beregninger en verdifull ressurs. Vi har omfattende erfaring med bruk av CFD-beregninger for å analysere og forutsi brannrelaterte problemstillinger.


Ved å bruke CFD-beregninger kan vi optimalisere brannsikkerheten i bygninger og gi verdifull innsikt i hvordan branner kan oppstå og utvikle seg.

CFD-beregninger kan både være et alternativ og et supplement til fysisk testing. Mens fysisk testing ofte kan være kostbart og tidkrevende, kan CFD-simuleringer i noen sammenhenger gi mulighet for å gjennomføre en rekke ulike scenarier relativt raskt og kostnadseffektivt.


Vi bruker CFD-beregninger til å studere ulike brannscenarier, som for eksempel brannspredning i bygninger, røykbevegelser og varmeutvikling. Ved å bruke CFD-beregninger kan vi optimalisere brannsikkerheten i bygninger og gi verdifull innsikt i hvordan branner kan oppstå og utvikle seg.

Det er viktig å merke seg at resultatet av CFD-simuleringer er svært avhengig av hvilke inngangsparametere man benytter. Disse parameterne kan finnes i litteraturen eller ved testing. Det er avgjørende å ha nøyaktige og representative verdier for inngangsparameterene for å kunne ha tillit til resultatene.


I sum er CFD-beregninger et kraftig verktøy som gir oss mulighet til å forutsi og studere brannrelaterte problemstillinger. Med riktig inngangsparametere kan CFD-simuleringer gi verdifull innsikt og informasjon som kan bidra til å forbedre brannsikkerheten i bygninger og øke forståelsen av branners natur og utvikling.

bottom of page