top of page

Brannteknisk tilstandsvurdering

Om tjenesten

Vi tilbyr en omfattende brannteknisk tilstandsvurdering av bygninger. En tilstandsvurdering er en grundig gjennomgang av brannsikkerheten i bygget, hvor vi kartlegger hvilke krav som stilles til bygget, og i hvilken grad disse kravene er oppfylt. Våre eksperter gjennomfører en grundig analyse av bygget, inkludert alle bygningsdeler, installasjoner og brannverntiltak.


Dersom kravene ikke er oppfylt, vil vi gi klare og konkrete anbefalinger om hvilke tiltak som må eller kan iverksettes for å lukke avviket. Vårt fokus er alltid på å finne kostnadseffektive og bærekraftige løsninger som ivaretar både sikkerheten og bruken av bygget.


I tillegg til å kartlegge eventuelle avvik, vil vi også identifisere eventuelle brannrisikoer og gi anbefalinger for å minimere disse risikoene. Vi gir også veiledning om forebyggende tiltak og brannsikkerhetstiltak som kan gjennomføres for å sikre at bygget er så trygt som mulig.


Våre tilstandsvurderinger er grundige og omfattende, og vi tar sikte på å gi deg all den informasjonen du trenger for å forbedre brannsikkerheten i bygget. Våre brannrådgivere har lang erfaring og ekspertise innenfor brannteknikk, og vi er opptatt av å gi deg en helhetlig og tilpasset løsning som er tilpasset dine behov og krav.


Ta kontakt med oss i dag for å bestille en brannteknisk tilstandsvurdering av ditt bygg og få mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å forbedre brannsikkerheten.

bottom of page