top of page

Brannvernledelse

Om tjenesten

En brannvernleder har ansvar for å ivareta brannsikkerheten ved å koordinere og tilrettelegge aktiviteter som bidrar til det totale brannvernet i en virksomhet. Effektiv brannvernledelse krever omfattende kunnskap og innsikt i en rekke fagområder, og det kan være utfordrende å håndtere alt dette samtidig.


Tidligere brukte man begrepet brannvernledelse, men i dag refererer lovverket til denne rollen som "Eiers representant (brannvern)".


Våre tjenester innen brannvernledelse

Vi tilbyr skreddersydd hjelp basert på dine behov og ønsker, enten dere starter fra bunnen av med å etablere en ny rolle eller et system, eller dere trenger støtte til spesifikke oppgaver. Våre tjenester inkluderer blant annet:


  1. Etablering og vedlikehold av branntekniske og organisatoriske aspekter: Vi hjelper til med å opprette og vedlikeholde brannboken, som inneholder alle nødvendige detaljer om brannsikkerheten på systemnivå.

  2. Bistand ved tilsyn og myndighetskontakt: Vi deltar i dialogen og oppfølgingen med myndigheter under tilsyn. Etter tilsynet sørger vi for at nødvendige tiltak blir planlagt og gjennomført i henhold til tilsynets kommentarer og eventuelle avvik.

  3. Lovpålagt opplæring og øvelser: Vi gjennomfører eller bistår i nødvendige opplæringer og øvelser, som evakueringsøvelser og andre brann- og slokkeøvelser, for å sikre at alle er godt forberedt i tilfelle brann.


Hos oss får du kompetent støtte for å sikre at din virksomhet oppfyller alle krav til brannsikkerhet, med en helhetlig og profesjonell tilnærming. Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med brannvernledelse!

bottom of page